Pozor na řidiče! 17 % jich za volantem nevidí!

Pozor na řidiče! 17 % jich za volantem nevidí!

Zejména v době dovolených bychom měli dbát na bezpečnost. Počítejte také s nedokonalým zdravých ostatních účastníků silničního provozu. Je jedno, zda jste chodec, jezdec nebo také řidič motorového vozidla. Předvídat je nutností zejména, pokud s vámi výletí děti. Je důležité si uvědomit, že ze 758 testovaných osob celých 17 % nemělo zrakové schopnosti takové, aby se mohli zúčastnit silničního provozu bez toho, aniž by měli zrak úplně v pořádku a přesto na čerpací stanici přijeli motorovým vozidlem. Dále je potřebné poukázat na alarmující 3 % řidičů, kteří by neměli v žádném případě usednout za volant. Nesprávnost zvolené korekce, která zrakovou ostrost dostatečně nelepší, žádný problém neřeší.

Screening probíhal ve 14 krajích České republiky a celkově se jej zúčastnilo 758 řidičů, kteří měli chuť a nebáli se zjistit, jak jsou na tom se svým zrakem. „Řidiči si mohli nechat otestovat svůj zrak na speciálním přístroji zvaném Visiotest, který určoval nejen kvalitu zrakové ostrosti, ale také kvalitu zraku při zhoršených viditelnostních podmínkách, např. při mlze, dešti či za šera, jak vidíme do dálky, na blízko, ukáže nám, jak jsme na tom s barvocitem, ostrostí, zda nemáme skryté šilhání a také jak jsme na tom s prostorovým viděním,“ říká prezidentka MSOO Iva Urválková.

Měření zrakové ostrosti spočívalo v rozlišení znaku v odpovídající vzdálenosti každým okem zvlášť a poté oběma dohromady, a to s odpovídající korekční pomůckou, která je používána při řízení motorového vozidla. „Řidiči byli s naměřenými výsledky ihned seznámeni a ti s horší rozlišovací schopností (pod 70 %) byli upozorněni na nevhodnost usednutí za volant,“ říká Urválková. Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a se zrakovou ostrostí pod 50 % by za volant určitě usednout neměli.

Ve vidění za volantem se nelepšíme

Pozor na řidiče! 17 % jich za volantem nevidí!V roce 2015 MSOO pořádalo screening zraku v ČR obdobné měření, které probíhalo pod záštitou Dopravní policie ČR. Otestováno bylo na 900 řidičů, z nichž zrakovou ostrost menší než 70 % mělo 7 % z vyšetřovaných. Je vidět, že bohužel na silnicích osob se špatnou kvalitou zraku neubývá, ale jejich počet se zvyšuje, neboť v letošním roce byl počet těchto osob dokonce až 17 %, což je o celých 10 % vyšší než v loňském roce! A zbylých 3 % (cca 23 osob ze 758 otestovaných řidičů) by nemělo vůbec řídit motorové vozidlo!!!

Alarmující je, že ze zmíněných 17 % řidičů se zrakovou ostrostí menší nebo nedostačující neměl nikdo odpovídající optickou pomůcku. Někteří si svou vadu vůbec neuvědomovali a byli překvapeni výsledky screeningu. V každém případě tito řidiči by se v silničním provozu neměli vůbec vyskytovat a svým špatným zrakem jsou nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí. V takovém případě je vhodné co nejdříve navštívit očního lékaře či optometristu a nechat si odborně změřit zrak. Takové snížení zrakové ostrosti, i při nošení optické pomůcky, může ukazovat buď na nedostatečně změřený zrak či na možnou přítomnost závažného očního onemocnění.

Kolik procent účastníků z celkově vyšetřených osob mělo zrakovou ostrost perfektní a kdo propadl?

Zraková ostrost na:

100 % – 91 %…………..45 % účastníků
90 % – 81 %…..………..25 % účastníků
80 % – 71 %…..………..13 % účastníků
70 % – 61 %……….……..9 % účastníků
60 % – 51 %………………5 % účastníků
50 % a méně……….3 % účastníků

Proč by podzimní kampaň měla zajímat i vás?

Hlavním cílem kampaně „Bezpečně za volantem – péče o zrak“ je upozornit české řidiče, pokud se chtějí účastnit silničního provozu, musí mít v pořádku i svůj zrak a starat se o něj dříve, než bude pozdě. Pokud totiž člověk se zrakovou ostrostí odpovídající 100 procentům uvidí překážku a začne brzdit, ten, který má zrakovou ostrost 80 %, ji uvidí mnohem později a jeho reakce jsou tak značně opožděné. Každý sám by se měl zamyslet, jestli chce sebe a své okolí vystavovat takovému riziku. Péče o váš zrak je investicí do budoucna, tak se o něj nebojte starat už nyní a šetřit tak sebe i své okolí.

Mohlo by se vám také líbit

Grilování v Mirakulu

Grilování v Mirakulu

Jak se naučit angličtinu pro začátečníky ještě před dovolenou

Jak se naučit angličtinu pro začátečníky ještě před dovolenou

S dobrou dodávkou bude dovolená, jak má být

S dobrou dodávkou bude dovolená, jak má být

Karavan před odjezdem na dovolenou důkladně zkontrolujte

Karavan před odjezdem na dovolenou důkladně zkontrolujte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *