Římský Kapitol

Hlavní město Itálie – Řím, bylo a je zároveň asi i městem historicky nejdůležitějším i nejznámějším. Nejvýznamnější místo, které dřív bylo symbolické centrum římského světa, je Kapitol. Byl tu vystavěn vlastně nejdůležitější chrám celého města. Byl zasvěcen Jupiterovi, který podle bájí měl nesmírnou moc nad městem. A to sice buď ho ochránit, nebo zničit. Jelikož Kapitol věkem začal jaksi upadat, papež Pavel III. zadal Michelangelovi nelehký úkol. A to sice znovu ...

Číst celý článek